Wednesday, January 19, 2011

Update on the "Heroes of Serbia" project 2011 / Рад на пројекту „Хероји Србије“ ће наставити у 2011. години.January 2011

Happy New Year! I wanted to take this opportunity to give you an update on the "Heroes of Serbia" project and to thank you for your patience!

Progress on the “Heroes of Serbia” project will continue into 2011. Over the course of 2010, in going through everything that I have collected over the years, I continued to find additional valuable material on the history of the period that “Heroes of Serbia” is covering. These discoveries been very exciting! These discoveries have also made it clear that more time will be needed to create an end result that is of the high quality and of the timeless value that I am striving for. I’m confident that you will be pleased with how it all turns out as it is my intention that the final manuscript does justice to the greatness of what the Serbian people and their achievements have contributed to the world and to mankind. Please continue to bear with me into the new year and to maintain your faith in this worthwhile project.

Thanking you from the bottom of my heart for your continued faith and patience and wishing for you many blessings in the new year.


Sincerely,

Aleksandra Rebic
Срећнa Нова 2011!

Желела бих да искористим ову прилику да Вас обавестим о најновијим дешавањима у вези са пројектом „Хероји Србије“ и да Вам се захвалим на стрпљењу!

Рад на пројекту „Хероји Србије“ ће наставити у 2011. години. Током 2010, прегледом свега што сам годинама сабирала, наставила сам са открићем накнадног вредног материјала историје периода који „Хероји Србије“ покрива. Ова открића су врло узбудљива. Ова открића су такође учинила јасним да је потребно више времена да би се остварио резултат високог квалитета и трајне вредности за којим тежим. Уверена сам да ћете и Ви бити задовољни како све заврши јер је моја намера да завршено дело буде праведно према величини онога што су српски народ и његова постигнућа допринели свету и људском роду. Молим Вас да останете узаме у Новој Години и да одржите веру у овај вредан пројекат.

Захвална из дубине срца на Вашoj одржаној вери и стрпљењу, желим Вам многе благослове у Новој Години.

Искрено,

Александра Ребић


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****

Friday, January 14, 2011

Srecna Srpska Nova Godina! 2011

SRPSKA NOVA GODINA , HRAM , VATROMET.mpg

Posted on YouTube by "ivancumic"
January 14, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=X2AdYZXgeMo&feature=player_embedded*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****