Wednesday, September 26, 2012

Association of [Serbian] Volunteer Fighters 1912-1918 honors Chetniks who defended Belgrade 1914-1915 / Удружење ратних добровољаца 1912-1918. почаст дају браниоцима Београда 1914-1915 - Четничко-Добровољачким ОдредимаЧетничко-Добровољачким Одредима

Chetnik-Volunteer Squads

Браниоцима Београда
1914-1915

Defenders of Belgrade
1914-1915

Четничке Војводе

Chetnik Commanders

Војислав Танкосић
Vojislav Tankosić

Војвода Јован Стојковић
Jovan Stojković

Војин Поповић (познат као војвода Вук)
Vojin "Vuk" Popović


Потомци у знак захвалности

Descendants in a gesture of gratitude

Удружење
 ратних добровољаца 1912-1918. -
њихових потомака и поштовалаца

Association
of [Serbian] volunteer fighters 1912-1918 -
their descendants and admirers

ОКТОБАР 2005

OCTOBER 2005


Aleksandra's Note:
 If anyone knows where this tribute is located,
please let me know. Thank you!

Ако неко зна где се ово признање налази,
молимо вас јавите ми. Хвала!


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****

No comments: