Tuesday, October 2, 2012

Matica Srpska Vas srdacno poziva na predavanje Prof. dr Aleksandar Petrovic: "MILUTIN MILANKOVIĆ I 1912. GODINA" / Sreda, 3. oktobar 2012. godine, 11 casova


Matica srpska

Vas srdacno poziva na predavanje

Prof. dr Aleksandar Petrovic

MILUTIN MILANKOVIĆ I 1912. GODINA

Sreda, 3. oktobar 2012. godine, 11 casova

Svečana sala Matice srpske

Milutin Milankovic

Два преломна догађаја обележила су 1912. годину. Први је априлски бродолом Титаника, а други октобарски слом Отоманске империје. Упркос бродолому и слому, у овој години подиже се плима четири велике теорије које су покушале да дух времена ослободе старе слике света. У обе равни збивања средишња личност је Милутин Миланковић, који учествује у сва три вида ослобођења – идејном, практичном и војном. У пролеће у „Гласу СКА“ објављује рад Прилог математској теорији климе, посвећен астрономској теорији климе, којим је надишао геоцентричну каузалност тадашње европске науке и изнова отворио хелиоцентрични хоризонт. Потом, током лета, као пројектант учествује у изградњи 19 мостова на прузи Ниш – Књажевац, да би се у јесен обрео на кумановском попришту Првог балканског рата, дајући, у равни симболичке психологије, најбоље објашњење српског успеха. Овако свестрано деловање омогућава нам да боље назремо унутарњи смисао 1912. године, као и да јасније уочимо далекосежност Миланковићевог дела.


Проф. др Александар Петровић,
 Филолошки факултет, Београд


Photo montage of the First Balkan War 1912
Source: Wikipedia Commons

 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
 please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
 
*****

No comments: