Friday, May 24, 2013

"They've scattered words among the new nations" - National Library of Serbia / Honoring the Serbian Cyrillic Alphabet and Cyril and Methodius / "Расејаше речи међу народе нове" - Ћирила и Методија

 
 24th May is marked as the Day of Slavic literacy and culture, in memory of the first teachers of the Slavs - brothers Cyril and Methodius, who created the Slavic alphabet and preached Christianity and whom the Orthodox believers consider saints. On this occasion, the National Library of Serbia will open an exhibition called "They've scattered words among the new nations". The exhibition consists of dozens of precious Serbian cyrillic manuscripts and early printed books from the 12th to the 18th century. The aim of the exhibition is to show the important stages in the development of the Serbian Cyrillic alphabet during the era of hand-written books. Our oldest preserved book is Miroslav Gospel (http://on.fb.me/W5JZqI), from the late 12th century, and according to the latest research, there is an even older book known as Mary's Gospel, written in the early 11th century in Serbian redaction of Old Church Slavonic. Both books testify about the mutual... interaction of Glagolitic and Cyrillic writings in Serbian communities during a long period of time.
 
 
*****
 
24. мај обележава се као Дан словенске писмености и културе, у знак сећања на прве учитеље словенских народа-браће Ћирила и Методија који су створили словенску азбуку и проповедали хришћанство, а које православци сматрају свецима. Тим поводом, у Народној библиотеци Србије биће отворена изложба под називом "Расејаше речи међу народе нове". Поставку чини више десетина драгоцених српских ћирилских рукописа и раних штампаних књига од 12. до 18. века. Циљ изложбе јесте да се, у мери у којој то дозвољавају фондови Народне библиотеке, прикажу најзначајније фазе у развоју српског ћириличног писма током епохе руком писаних књига. Наша прва сачувана књига је Мирослављево јеванђеље (http://on.fb.me/W5JZqI), са краја 12. века, а по најновијим истраживањима, постоји још старија, настала почетком 11. века, позната као Маријино јеванђеље. Обе књиге сведоче и о међусобном прожимању глагољице и ћирилице у српским срединама у дугом временском периоду.
 
 

"Meet the Serbs"

on Facebook.


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****

No comments: