Thursday, June 13, 2013

Feast of the Ascension / Spasovdan - Vaznesenje Gospodnje / SLAVA of the city of Belgrade - Cлава града Београда

 
 
 
From
 
"Meet the Serbs"
 
on Facebook.
 
Today [June 13, 2013] is the Feast of the Ascension, known in Serbia as Spasovdan or Vaznesenje Gospodnje. Ascension is the SLAVA of the city of Belgrade established by Despot Stefan Lazarević in 1403 when Belgrade was given the status of the capital. This ancient holiday (slava) symbolizes the rising - ascension from the ashes and the indestructible hope and faith in the future. It is an expression of spiritual and moral strength of the nation hardened in the glorious past, steadfast in the present and proud before the future. The significance of this holiday for Serbs can be better explained by noting the fact that the greatest historical-legal document of the medieval Serbian state, famous Dušan's Code, was proclaimed on the Ascension in 1349, and also amended on the Ascension in 1354. It's also interesting that the city has its patron saint, Virgin Mary, to whom Despot Stefan Lazarević dedicated Belgrade. Every year on this day, a procession goes from the Church of the Ascension (Veznesenjska crkva) through the Belgrade streets.
 
 
*****
 
 
Данас је Спасовдан, или празник Вазнесење Господње. Спасовдан је уједно и слава града Београда коју је установио још Деспот Стефан Лазаревић када је 1403. године Београду дао статус престонице. Ова стара заветна Слава симболично указује на уздизање – вазнесење Града из пепела и неуништиву наду и веру у будућност. Она представља израз душевне и моралне снаге народа прекаљеног у славној прошлости, постојаног у садашњости и поноситог пред будућношћу. Колики су значај Срби придавали овом празнику, види се и по томе, што је највећи историјско-правни документ српске средењевековне државе, чувени Душанов законик, обнародован на Спасовдан 1349. године, а допуњен такође на Спасовдан, 1354. године. Такође, интересантно је да град има и заштитницу, Пресвету Богородицу, којој је деспот Стефан Лазаревић посветио Београд. Сваке године, на овај дан, из Везнесењске цркве у Београду креће литија. Прочитајте детаљније на http://vaznesenjegospodnje.com/
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
 
*****

No comments: