Monday, September 9, 2013

Vek od donošenja Deklaracije o povratku srpske teritorije matici Kraljevini (VIDEO) / Radio Televizija Kruševac September 7, 2013

Radio Televizija Kruševac (RTK)
September 7, 2013

 
 
 
 
Obeležavajući donošenje Deklaracije o povratku srpske teritorije matici Kraljevini, direktor Specijalne bolnice Ribarska Banja Dušan Šokorac naglasio je da donošenje i obznanjivanje ovog dokumenta ima veliki istorijski značaj za naš narod.
 
Predsednik GO udruženja Kraljevina Srbija Jovica Vuičić ocenio je da ono što su Crni Đorđe i kralj Petar učinili za svoj narod ostaje zauvek primer državničkog i patriotskog ponašanja svim budućim naraštajima.
 
Ovaj dokument se satoji iz dva dela; prvom u kome se kralj Petar obraća srpskom narodu i drugi deo u kome se kralj obraća narodu oslobođenih i prisajedinjenih oblasti. U proklamaciji srpskom narodu pored ostalog stoji i da je Srpska vojska pomognuta bratskom Crnogorskom i Grčkom vojskom junački uzvratila na napad Bugara proteravši neprijatelja i iza njegovih starih granica.
 
Povodom obeležavanja stogodišnjice od donošenja Proklamacije, direktoru Specijalne bolnice Ribarska Banja Dušanu Šokorcu predstavnici udruženja Kraljevina Srbija uručili su kopiju originalnog dokumenta.
 
 
 
 

Proklamacija o prisajedinjenju oslobođenih oblasti Kraljevini Srbiji (ili Proglas o prisajedinjenju južnih krajeva)
 
- dokument je koji je kralj Petar I Karađorđević potpisao i svečano objavio u nedelju, 7. septembra 1913. godine u Ribarskoj Banji kod Kruševca. Proklamacija je direktna posledica odredbi Bukureškog mira (10. avgust 1913. godine) kojim je okončan Drugi balkanski rat.
 
Ovaj dokument se sastoji iz dva dela: prvi deo u kome se kralj obraća srpskom narodu, i drugi deo u kome se kralj obraća narodu oslobođenih i prisajedinjenih oblasti.
 
Kralj Petar je inače vrlo često posećivao Ribarsku Banju zbog lečenja reume. Prilikom tih poseta bio je smešten na prvom spratu vile „Srbija“.
 
Ubrzo nakon donošenja ove Proklamacije, rešenjima Vlade u oslobođenim oblastima su uvedeni carinski propisi i trgovinski ugovori (27. avgust/9. septembar 1913), poštanski, telefonski i telegrafski propisi (29. avgust/11. septembar 1913) i propisi o taksama (4/17. septembar 1913).
 
Uspostavljen je i normalizovan železnički saobraćaj u ranijim granicama i oslobođenim oblastima (13/26. oktobar 1913) i uvedeni pojedini propisi Ustava Kraljevine Srbije od 1903. godine (20. novembar/3. decembar 1913). Ministarstvo unutrašnjih dela je donelo raspis o ličnim ispravama i pasošima za kretanje u oslobođenim oblastima Srbije (23. novembar/6. decembar 1913). To je nastavljeno i u 1914. godini. [1]
 
Original Proklamacije se nalazi u Arhivu Srbije i nosi datum 25. avgust 1913. godine, jer je tada u Srbiji još uvek bio u upotrebi stari – Julijanski kalendar.
 
U Ribarskoj Banji je 2006. godine postavljena spomen-ploča na mestu na kome je kralj Petar potpisao Proklamaciju. Na spomen-ploči je ispisan tekst: „Na ovom mestu 25. avgusta 1913. godine Njegovo Veličanstvo Kralj Petar Prvi Karađorđević potpisao je Deklaraciju o povratku Kosova i Metohije matici, Kraljevini Srbiji. Ribarska Banja, 2006. godine“. Mermerna spomen-ploča (dimenzija 80h60 cm) nalazi se na bedemu ispod vile „Slavonija“ (neposredno iza vile „Dalmacija“), u podnožju stepenica koje se ka istoku penju prema vili „Crna Gora“.
 
Proklamacija je objavljena u „Srpskim novinama“, tadašnjem službenom glasilu Kraljevine Srbije i to: prvi deo u broju 186. od 1913. godine u utorak, 27. avgusta 1913. godine (po starom kalendaru), a drugi deo u broju 187. od 1913. godine u sredu, 28. avgusta 1913. godine (po starom kalendaru).
Prvi deo Proklamacije objavila je i „Politika“ u sredu, 28. avgusta 1913. godine (po starom kalendaru), br. 8457.
 
Inače, tih dana su takođe u Ribarskoj Banji potpisani ukazi o raznim razrešenjima i imenovanjima u policiji (20. avgust/2. septembar 1913) i vojsci (24. avgust/6.septembar 1913). Istom prilikom osnovan je „Vardarski divizijski vojni sud“ kao prvostepeni vojni sud sa sedištem u Skoplju u kome je već ranije bio smešten Štab Vardarske divizijske oblasne komande (24. avgust/6.septembar 1913).
 
Tekst Proklamacije
 
SRPSKOM NARODU.
 
Posle dva rata koji skoro godinu dana prekidoše vaše poslove i vaše napredovanje nastao je blagodetni mir.
 
U oba rata naša je vojska sjajno vršila poveravane joj zadatke. U prvom, s Turskom, samo za mesec dana, ona je donela slobodu celoj Staroj Srbiji i znatnom delu Maćedonije. Docnije, na jednoj strani pregazila je Arbaniju, izašla pobedonosno na Jadransko More i zagrlila se s junačkom crnogorskom vojskom, a na drugoj strani pomogla Bugarima da osvoje prvu tursku prestonicu u Jevropi – Jedrene.
 
Ali to još ne donese Srbiji ni stečene ratne plodove ni pravedno očekivani mir. Ona je bila prinuđena odlukama jevropskih velikih sila na londonskoj konferenciji da se odreče svoje najznačajnije tekovine: da se povuče s Jadranskog Mora, iz Arbanije, da vidi čak okrnjene i same zapadne granice Stare Srbije. Bugari, naši saveznici, ne samo što nam tom prilikom ne pomogoše nego nam osporiše većinu zemalja koje je srpska vojska sama oslobodila u južnoj Staroj Srbiji i Maćedoniji. Oni tim pokušaše da nam preseku vezu sa našim saveznicima Grcima i da nas tako odbiju od Jegejskoga Mora, usled čega bi položaj Srbije postao još teži i zavisniji nego ranije.
 
Da sve to postignu, Bugari se ne zadovoljiše mirnim putevima. Oni pripremiše oružani napad, koji srpska vojska u velikoj bici na Bregalnici sjajno odbi. Naši junaci zatim u nizu srećnih bojeva, zajedno s bratskom crnogorskom vojskom i sa saveznom grčkom vojskom, suzbiše neprijatelja do njegovih starih državnih granica, pa počeše i preko njih prelaziti.
 
U tom trenutku učinila je odlučan korak u korist održanja poremećene ravnoteže i mira na Balkanu vlada Njegovog Veličanstva rumunskoga kralja Karola, i mir je zaključen i potpisan u Bukureštu 28 Jula 1913.
 
Prema tome, Ja ovim proglašavam prisajedinjenje Kraljevini Srbiji svih osvojenih oblasti u granicama koje su određene: prema Kraljevini Bugarskoj ugovorom o miru zaključenom u Bukureštu; prema Kraljevini Grčkoj srpsko-grčkim sporazumom; prema Arbaniji privremenom demarkacionom linijom i saobrazno rešenjima Ambasadorske Konferencije u Londonu, dokle naročita međunarodna komisija ne bude izvršila konačno razgraničenje; prema Kraljevini Crnoj Gori za sada demarkacionom linijom vojne okupacije do konačnog razgraničenja; prema Bosni-Hercegovini dosadašnjom granicom.
 
Dokle se zakonskim putem i uprava novih prisajedinjenih oblasti ne utvrdi, njima će se upravljati prema Mojim Uredbama kao i prema rešenjima Moje Vlade o primenjivanju pojedinih postojećih zakona i njihovom uvođenju u život u novooslobođenim krajevima.
 
Zahvaljujući viteškom pregnuću, nesalomljivom junaštvu i nepokolebljivoj istrajnosti svih učesnika u minulim slavnim događajima, sad je naša mila Otadžbina mnogo prostranija, veoma moćnija i nesravnjeno uglednija.
 
Moja će briga biti da u njoj i život svakog građanina bude i srećniji i napredniji, a posebice se moramo starati da i sva naša braća u novim krajevima, bez razlike vere i porekla, budu u svakom pogledu zadovoljna, prosvećena i zakriljena pravdom i bezbednošću, koje će im ujemčiti vladavina slobodne Srbije.
 
U tom pogledu celu našu zemlju očekuju veliki zadaci: čuvajući kao zenicu divnu snagu naše uzdanice – srpske vojske, mnogo treba da poslujemo i na prosvetnom, privrednom i svakom drugom polju narodnoga rada, pa da izbrišemo sve tragove dugoga robovanja ne samo u novim nego i u starim granicama. Mi smo dužni stići prosvećene jevropske narode kojima smo mi, kao mnogovekovni grudobran od napadača, omogućili mirno napredovanje. Ali narod čija je vojska za nekoliko nedelja stigla sa Javora, Merdara i Ristovca do Jadrana, Soluna i Marice moći će i na polju mirnoga rada ubrzo pokazati da je dorastao svojim velikim kulturnim zadacima. On će svojim radom i životom posvedočiti da je dostojan visine na koju ga je ratna sreća iznela.
 
Ja se sada više nego ikad ponosim što sam i sin i Kralj takome narodu, i molim Svemogućega da mu nikad ne uskrati svoju milost i zaštitu.
 
Živeo moj mili i viteški srpski narod!
25. avgusta 1913. godine, u Ribarskoj Banji
 
PETAR s.r.

Zastupnik Predsednika Ministarskog Saveta, Ministar Finansija, D-r. L. Paču s.r.
Ministar Građevina, J. P. Jovanović s.r.
Ministar Prosvete i Crkvenih Poslova, Lj. Jovanović s.r.
Ministar Pravde, M. Đuričić s.r.
Zastupnik Ministra Unutrašnjih Dela, Ministar Pravde, M. Đuričić s.r.
Ministar Vojni, Počasni ađutant Nj. V. Kralja, Đeneral, Mil. Božanović s.r.
Ministar Narodne Privrede, D-r. V. Janković s.r.
Zastupnik Ministra Inostranih Dela, poslanik, D-r. M. Spalajković s.r.
Narodu oslobođenih i prisajedinjenih oblasti

 
Mome dragom narodu oslobođenih i prisajedinjenih oblasti.
 
Mojim današnjim proglasom prisajedinjene su na osnovi zaključenih međunarodnih sporazuma vaše zemlje Kraljevini Srbiji. Zahvaljujući junaštvu moje hrabre vojske, sad smo opet u jednom bratskom kolu kao što su bili i naši pradedovi pre nego što nas je jedne od drugih rastavila istoriska sudba. Sad nas više nikakva sila ne može razdvojiti niti vas iz srpske zajednice istrgnuti.
 
Dokle se putem zakona ne odluči kako će se vama upravljati, kakva će biti sva vaša prava i dužnosti — vi ćete se verno pokoravati uredbama koje Ja propišem i naredbama koje na osnovi njih budu izdavale Moja vlada i sve državne vlasti.
 
Sve staranje moje biće, kao što sam rekao u tom proglasu, upravljeno da svi vi, bez razlike vere i porekla, budete u svakom pogledu zadovoljni, prosvećeni i zakriljeni pravdom i bezbednošću koje će vam ujemčiti vladavina slobodne Srbije. Svi ćete biti pred zakonima i pred vlastima jednaki. Vera svačija, imanje i ličnost biće poštovani kao svetinja. Moja će vlada bez prekida raditi na prosvetnom, privrednom i svakom drugom polju našega napretka.
 
I vi sami treba da prionete iz sve snage na rad, da odbacite dosadašnje zablude, razdore i nesloge pa da složno, u bratskom zagrljaju izbrišemo sa lica vaših lepih postojbina sve tragove dugoga robovanja. Tako će vam svaka sreća procvetati, i tako ćete za kratko vreme stići svoju braću u starim granicama Srbije i s njima se u svemu izjednačiti, pa ćete svi zajedno moći stići i ostale prosvećene jevropske narode.
 
Na tome putu pratiće vas uvek najtoplije želje Srpskoga Kralja. Ja molim Svevišnjega Tvorca da vas tako isto i njegov blagoslov prati.
 
Živeli svi moji verni sinovi i podanici!
 
25. avgusta 1913. godine, u Ribarskoj Banji
 
PETAR s.r.

Zastupnik Predsednika Ministarskog Saveta, Ministar Finansija, D-r. L. Paču s.r.
Ministar Građevina, J. P. Jovanović s.r.
Ministar Prosvete i Crkvenih Poslova, Lj. Jovanović s.r.
Ministar Pravde, M. Đuričić s.r.
Zastupnik Ministra Unutrašnjih Dela, Ministar Pravde, M. Đuričić s.r.
Ministar Vojni, Počasni ađutant Nj. V. Kralja, Đeneral, Mil. Božanović s.r.
Ministar Narodne Privrede, D-r. V. Janković s.r.
Zastupnik Ministra Inostranih Dela, poslanik, D-r. M. Spalajković s.r.


*****

VIDEO

Posted on You Tube by "RTV Krusevac"
Published September 7, 2013
 
 http://youtu.be/Nqx709Iqhj8http://www.rtk.rs/?p=28716


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****

No comments: