Friday, November 15, 2013

Akademik Dragoljub Živojinović: Znaju da Srbija nije kriva za rat / "Tanjug" November 11, 2013


Tanjug
November 11, 2013

Akademik Dragoljub Živojinović
Screenshot video Tanjug
 
BEOGRAD - Akademik Dragoljub Živojinović kaže da bi Nemačka želela da se oslobodi stigme da je odgovorna za dva svetska rata, ali veruje da velike sile pobednice neće pristati na reviziju istorije.
 
Živojinovih za Tanjug kaže da ne želi da veruje da politika može da nadvlada istoriju i istinu i napominje da bi krugovi iz Nemačke koji žele reviziju istorije rado sklonili časnu ulogu Srbije u stranu.
 
Oni znaju da Srbija nije kriva za rat, kaže Živojinović, napominjući da je pokušaja revizije istorije uvek bilo, najčeće od poraženih strana.
 
Prema njegovim rečima, Nemci žele da se oslobodi odgovornosti za dva svetska rata i pokušavaju da kroz Evropsku uniju i pojedine evropske zemlje, kao što je Austrija, provedu tu svoju reviziju.
 
Živojinović ne može da kaže da neka zemlja neće pokleknuti pod nemačkim pritiskom, naročito manje koje Nemačka može da ucenjuje.
 
On, međutim, ističe da velike sile koje su u oba ova rata podnele velike žrtve boreći se protiv Nemačke, neće na to nikad pristati.
 
Prema njegovim rečima, neobično je da iz zemalja pobednika, kao što je Velika Britanija, dolaze pokušaji revizije ali ti istoričari, kako kaže, rade više za svoj groš, kao svoju privatnu stvar, nego što iza toga imaju bilo čiju podršku, saglasnost ili ohrabrenje.
 
Tako se javljaju apsolutno neodržva poređenja, kakvi su pokušaji izjednačavanja Al kaide i Mlade Bosne, ili proglašavanja Gavrila Principa za teroristu.
 
Princip je srpski nacionalista koji u Austrougarskoj okupaciji vidi tragediju srpskog naroda i želi da Bosnu i Hercegovinu oslobodi od te austrougarske tiranije, kaže Živojinović.
 
Živojinović kaže da su za Prvi svetski rat uzročnik i krivac velike sile, neke više, a neke manje.
 
On napominje - glavni podstrekači rata, inicijatori incidenata su zapravo, prvo, Austrougarska, a onda carska Nemačka koja je stala iza nje i podsticala je.
 
VIDEO
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me,
Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
 
*****


No comments: