Saturday, November 16, 2013

Largest battle fought by the victorious Serbian Army, THE BATTLE OF KOLUBARA, began today 99 years ago, November 16, 1914 / На данашњи дан (16. новембар) 1914. године, почела је Колубарска битка, највећа коју је српска војска водила у Првом светском рату.

 
Legendary Serbian Military Commander, General Zivojin Misic
 
The Battle of Kolubara, the largest battle fought by the Serbian army in the First World War, began on this day (16 November) in 1914. The battle ended on 15th of December with the victory of the Serbian army over the Austro-Hungarian troops commanded by General Potiorek, who was forced to withdraw from Serbia. General Živojin Mišić had an outstanding credit for the victory in the battle and capturing about 43,000 Austro-Hungarian troopers. Shortly after the Battle of Kolubara, the Austro-Hungarian general Potiorek asked the Supreme Command to relieve him from active service. His plea was accepted. According to one officer, Potiorek was proposed to commit suicide. Reportedly, Potiorek replied:
 
"Yes. I will kill myself, but only when any other Austrian general defeats the Serbian army."
 
*****
 
На данашњи дан (16. новембар) 1914. године, почела је Колубарска битка, највећа коју је српска војска водила у Првом светском рату. Битка је завршена 15. децембра победом српске војске над аустроугарским трупама под командом генерала Поћорека који је био присиљен да се повуче из Србије. Изузетне заслуге за победу у бици, у којој је заробљено око 43 000 аустроугарских војника, имао је генерал Живојин Мишић. Аустроугарски генерал Поћорек непосредно после завршетка Колубарске битке замолио је Врховну команду да га разреши активне службе. Та молба је прихваћена. Према казивању једног официра Поћореку је предложено да изврши самоубиство. Он је наводно одговорио:
 
„Хоћу. Убићу се, али ћу се убити тек када ма који други аустријски генерал победи српску војску.“
 
 
 
on Facebook
 
 
 
  
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: