Wednesday, December 4, 2013

“Povratak gospodara“ - otkrivanjem spomenika Petru II Petroviću Njegošu u Andrićgradu

www.andricgrad.com
December 2, 2013

Spomenik Petru II Petroviću Njegošu u Andrićgradu
Foto: Miloš Cvetković
 
 
Marko Šuka – student master studija politikologije na fakultetu
Političkih nauka u Banjaluci
 
   Tekst  motivisan otkrivanjem spomenika
Petru II Petroviću Njegošu u Andrićgradu
  

Na Matijin dan Matija drži slovo o Njemu. Mnogi su o Njemu zborili još od kako je prestao biti Rade, no kada to čini Matija i to kod Iva u kamenom gradu ispred Lazareve crkve u ulici Mlade Bosne, to onda djeluje kao ostvarenje nekog sna, sna koji je mogao snivati samo neko ko, ako ne baš isto onda barem približno vidi kao onaj što sa jezerskog vrha gleda. Vidi jezero na Drini, vidi ušće Rzava u Drinu i vidi samog sebe kako sjedi pred Milošem.

Ispred njega stoji neko, zagledan u Most, koji spaja ono što je on sanjao da bude spojeno. Zapadna granica nije na Drini! Jasno se vidi iako se magla diže sa jezera. Zemlja se trese od glamočkog kola i opominje da je granica još zapadnije.

Onaj ko je sam sebe istražio podiže spomenik onome ko je istragu opisao. I onaj čiji je grad i onaj čiji je spomenik vidjeli su i srpsku košulju i jugoslovenski kaput. Onaj ko ih objedinjuje u jednom prostoru koji je nastao iz slika koje su stvorile riječi ima sa čim izaći pred Miloša i druge srpske vitezove. On luču prenosi dalje i osvjetljava našu smrtnu prašinu i doista je tvar tvorca izabrana. Dobro je što se u to uvjeravamo baš u Višegradu. Baš u Bosni iz koje su se po predanju Njegovi preci sklonili u krš i kamen da ostanu ono što jesu, slobodni ljudi, vitezovi. Sve ono što danas nisu oni koje su gospodari onoga što su Petrovići zabaštinili.

Konačno se najveći od Petrovića i najveći od Srba, vratio u zavičaj!

Dobrodošao kući gospodaru!

Marko Šuka

http://www.andricgrad.com/2013/12/povratak-gospodara/#prettyPhoto


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****


No comments: