Saturday, January 25, 2014

Влада не одговара на писмо Николића - питања о плановима за обележавање стогодишњице Првог светског рата / Vlada ne odgovara na pismo Nikolića / "Politika" January 24, 2014

Политика
М. Галовић
Oбјављено: 24.01.2014.
 
Председник Србије још од октобра чека одговор на питања о плановима за обележавање стогодишњице Првог светског рата

Председник Томислав Николић полаже венац на
Споменик незнаном јунаку на Авали 11. новембра 2013. године,
на Дан примирја (Фото Војска Србије)
 
Иако се примиче велики јубилеј – стогодишњица избијања Првог светског рата, чему се у многим европским државама посвећује изузетна пажња, припреме за обележавање овог значајног догађаја у Србији каскају за сличним активностима у другим земљама. Поврх свега, има и проблема у комуникацији међу највишим представницима власти – Влада Србије није доставила председнику Србије Томиславу Николићу податке о плановима за обележавање јубилеја које је тражио.

– Председник Републике СрбијеТомислав Николић у октобру 2013. године упутио је допис Влади Републике Србије, са захтевом да га информише о фази припреме програма, као и о припремљеним средствима за обележавање стогодишњице Првог светског рата. С обзиром на то да влада није предузела кораке о том питању или није обавестила председника Николића, председникове активности биће усмерене на подржавање активности на промоцији улоге Србије у Првом светском рату у свету, и на подршку таквим активностима у Србији – наводи се у званичном допису „Политици” из кабинета председника Србије, као одговор на питање „Политике” докле се стигло са припремама за обележавање великог јубилеја.

Као што је наш лист већ писао, влада је формирала Организациони одбор за обележавање стогодишњице Првог светског рата, на чијем челу је председник Николић. Чланови одбора су председник владе Ивица Дачић и сви министри, патријарх Иринеј и представници најзначајнијих националних институција.

У влади јуче није било могуће наћи саговорника који би објаснио проблем у комуникацији са кабинетом председника Србије. У Министарству рада, запошљавања, рада и социјалне политике, задуженом за неговање традиције ослободилачких ратова, кажу да нису упознати са писмом председника, због чега нису у могућности ни да коментаришу тврдње из његовог кабинета.

Како они истичу, по формирању организационог одбора дошло је до реконструкције владе, промене неких министара и руководилаца националних институција, због чега је из техничких разлога неопходно именовати нове чланове одбора. Недавно је донета одлука да се формира заједнички организациони одбор Србије и Републике Српске, што захтева конституисање практично новог одбора.

– Постоји нацрт обележавања стогодишњице Првог светског рата, у плану је централна државна свечаност за 28. јул ове године, у овом тренутку не бих могао да детаљније говорим о томе, организациони одбор ће доносити одлуке. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, иначе, има свој програм обележавања значајних датума и наравно да ћемо ове године посебну пажњу поклонити обележавању догађаја из Првог светског рата, а урадиће се доста тога и на реконструкцији меморијала овог рата – каже за „Политику” Негован Станковић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, задужен за борачко-инвалидску заштиту и питања традиције.

За сада је са својим планом за обележавање јубилеја Великог рата искорачило само Министарство одбране, које ће наравно суделовати у свим државним активностима где се то буде од њих тражило. Организоваће се музејске изложбе, Војнофилмски центар „Застава филм” са РТС-ом снима документарни филм „Србија у Великом рату”, организоваће се међународни скуп историчара… Некадашњи аустроугарски брод „Бодрог”, са којег је 1914. гранатиран Београд, данас олупина која се налази на Дунаву у Београду, биће реконструисан и претворен у брод музеј.


М. Галовић
Oбјављено: 24.01.2014.


http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vlada-ne-odgovara-na-pismo-Nikolica.sr.html

*****

Vlada ne odgovara na pismo Nikolića

Predsednik Srbije još od oktobra čeka odgovor na pitanja o planovima za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata

Predsednik Tomislav Nikolić polaže venac na Spomenik neznanom junaku
 na Avali 11. novembra 2013. godine, na Dan primirja (Foto Vojska Srbije)
 
Iako se primiče veliki jubilej – stogodišnjica izbijanja Prvog svetskog rata, čemu se u mnogim evropskim državama posvećuje izuzetna pažnja, pripreme za obeležavanje ovog značajnog događaja u Srbiji kaskaju za sličnim aktivnostima u drugim zemljama. Povrh svega, ima i problema u komunikaciji među najvišim predstavnicima vlasti – Vlada Srbije nije dostavila predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću podatke o planovima za obeležavanje jubileja koje je tražio.
 
– Predsednik Republike SrbijeTomislav Nikolić u oktobru 2013. godine uputio je dopis Vladi Republike Srbije, sa zahtevom da ga informiše o fazi pripreme programa, kao i o pripremljenim sredstvima za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata. S obzirom na to da vlada nije preduzela korake o tom pitanju ili nije obavestila predsednika Nikolića, predsednikove aktivnosti biće usmerene na podržavanje aktivnosti na promociji uloge Srbije u Prvom svetskom ratu u svetu, i na podršku takvim aktivnostima u Srbiji – navodi se u zvaničnom dopisu „Politici” iz kabineta predsednika Srbije, kao odgovor na pitanje „Politike” dokle se stiglo sa pripremama za obeležavanje velikog jubileja.
 
Kao što je naš list već pisao, vlada je formirala Organizacioni odbor za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, na čijem čelu je predsednik Nikolić. Članovi odbora su predsednik vlade Ivica Dačić i svi ministri, patrijarh Irinej i predstavnici najznačajnijih nacionalnih institucija.
 
U vladi juče nije bilo moguće naći sagovornika koji bi objasnio problem u komunikaciji sa kabinetom predsednika Srbije. U Ministarstvu rada, zapošljavanja, rada i socijalne politike, zaduženom za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, kažu da nisu upoznati sa pismom predsednika, zbog čega nisu u mogućnosti ni da komentarišu tvrdnje iz njegovog kabineta.
 
Kako oni ističu, po formiranju organizacionog odbora došlo je do rekonstrukcije vlade, promene nekih ministara i rukovodilaca nacionalnih institucija, zbog čega je iz tehničkih razloga neophodno imenovati nove članove odbora. Nedavno je doneta odluka da se formira zajednički organizacioni odbor Srbije i Republike Srpske, što zahteva konstituisanje praktično novog odbora.
 
– Postoji nacrt obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, u planu je centralna državna svečanost za 28. jul ove godine, u ovom trenutku ne bih mogao da detaljnije govorim o tome, organizacioni odbor će donositi odluke. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, inače, ima svoj program obeležavanja značajnih datuma i naravno da ćemo ove godine posebnu pažnju pokloniti obeležavanju događaja iz Prvog svetskog rata, a uradiće se dosta toga i na rekonstrukciji memorijala ovog rata – kaže za „Politiku” Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, zadužen za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja tradicije.
 
Za sada je sa svojim planom za obeležavanje jubileja Velikog rata iskoračilo samo Ministarstvo odbrane, koje će naravno sudelovati u svim državnim aktivnostima gde se to bude od njih tražilo. Organizovaće se muzejske izložbe, Vojnofilmski centar „Zastava film” sa RTS-om snima dokumentarni film „Srbija u Velikom ratu”, organizovaće se međunarodni skup istoričara… Nekadašnji austrougarski brod „Bodrog”, sa kojeg je 1914. granatiran Beograd, danas olupina koja se nalazi na Dunavu u Beogradu, biće rekonstruisan i pretvoren u brod muzej.
 
 
M. Galović
Objavljeno: 24.01.2014.
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****
 

No comments: