Monday, February 3, 2014

Обележавање 100. годишњице Великог рата - Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“ позива наставнике основних и средњих школа да у оквиру своје наставе обележе 100. годишњицу Великог рата. /

Удружење наставника „Доситеј Обрадовић

Позива наставнике основних и средњих школа да у оквиру своје наставе обележе 100. годишњицу Великог рата. Време избијања рата и његово обележавање биће у време када су ученици на распусту и зато позивамо наставнике да своје активности јавно представе у периоду од јануара до децембра 2014. године.


 
Удружење наставника покреће интернет портал velikirat.wordpress.com и тако ће све време ученици моћи да раде на обележавању значајне годишњице српске и светске историје.

За те потребе било би пожељно подсетити на знане и незнане споменике из овог периода, знане и незнане личности и тиме допринети да се никада не забораве.

Школе и наставници који пријаве своје радове биће награђени књигама на манифестацији која је планирана да се одржи у децембру 2014. године у Београду.

Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“ се овим прикључује бројним манифестацијама које ће се реализовати у нашој земљи и целом свету.
  • Радове може да ради један или више ученика.

  • Рад треба да има истраживачку форму.

  • Сваки рад се предаје у електронској форми.

  • Све радове ће прегледати стручна комисија састављена од стручњака  и представника организатора.

Пријава за треба да садржи основне податке о школи, наставнику и ученицима.

Пријаве слати од 1. фебруара  2014.г. на е-маил:udruzenje.dositej@hotmail.com или поштом на адресу: Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Олге Алкалај 4, Београд.

Рок за предају радова је 1. новембар 2014. године.
 
Особе које можете контактирати и добити ближе информације су:

Петар Панић, председник Удружења наставника „Доситеј Oбрадовић“, panic.petar@gmail.com

Александар Тодосијевић, уредник и администратор сајта, acatod@gmail.com

Драгана Мишић, координатор пројека, тел: 064 2828 154 и misic62@gmail.com


https://ucionicaistorije.wordpress.com/2014/01/09/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-100-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****No comments: