Saturday, March 8, 2014

The Principality of Serbia is proclaimed the Kingdom of Serbia on March 6, 1882 with Milan Obrenovic (Milan I) as King / На 6. март ( 21. фебруар по јулијанском календару) 1882. године, кнежевина Србија уздигнута је на ранг краљевине, а тадашњи владар Кнез Милан Обреновић је тако постао први нововековни краљ Србије.

"Meet the Serbs"
on Facebook

Milan Obrenovic (Milan I) / King of Serbia March 6, 1882 - March 6, 1889
 
"On March 6 (February 21, according to the Julian calendar) in 1882, the Principality of Serbia was raised to the rank of kingdom and Prince Milan Obrenović became the king of Serbia. The proclamation of the Kingdom of Serbia came after the signing of the so-called Secret Convention on 28 June 1881, the document whose provisions didn't allow Serbia to enter into any agreements with other countries without the prior approval of the Austro-Hungarian Empire, and also obliged Serbia to maintain a friendly policy towards the [Austro-Hungarian] monarchy. Shortly before the signing of the Convention, Serbia signed the Trade agreement with Austria-Hungary, according to which Serbia could export her goods only in Austria-Hungary, and thus its economy became subjected to the will of the [A-H] Monarchy. The Secret Convention was signed by the then Serbian Foreign Minister Milutin Garašanin and Finance Minister Čedomilj Mijatović, thus placing Serbia in a position of dependence on the [A-H] monarchy in exchange for internationally recognized independence. King Milan was very unpopular among the people, which ultimately led to his abdication in 1889."
 
 
*****
 
"На 6. март (21. фебруар по јулијанском календару) 1882. године, кнежевина Србија уздигнута је на ранг краљевине, а тадашњи владар Кнез Милан Обреновић је тако постао први нововековни краљ Србије. До проглашења Србије за краљевину дошло је након потписивања тзв. Тајне конвенције 28. јуна 1881. године, документа по чијим одредбама Србији није било дозвољено да закључује било какве уговоре са другим земљама, без претходног одобрења Аустроугарске, и притом је била обавезана да одржава пријатељску политику према Аустроугарској монархији. Непосредно пре потписивања Конвенције, закључен је Трговински уговор, којим је Србија могла своју робу да извози само у Аустроугарску, чиме је своју привреду потчинила вољи Монархије. Тајну конвенцију су потписали тадашњи српски министар спољних послова Милутин Гарашанин и министар финансија Чедомиљ Мијатовић, тиме Србију ставивши у зависан положај према Монархији, у замену за међународно признату независност. Краљ Милан био је веома непопуларан у народу, што је на послетку довело до његове абдикације 1889. године."
 
 
on Facebook.
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****


No comments: