Wednesday, April 9, 2014

The Courage of Women in War: Daughter of General Janko Vukotić, Vasilija Vukotić - a Serbian woman who inspired an entire nation in WWI / Међу женама које су својом храброшћу задивиле цео српски народ је и ћерка славног сердара Јанка Вукотића, Василија Вукотић.


Ћерка славног сердара Јанка Вукотића, Василија Вукотић
Vasilija Vukotić, daughter of General Janko Vukotić

 From
 Meet the Serbs
on Facebook.
 
 "Serbian women had often shown immense courage and determination throughout the history and thus earned endless respect even from the bravest men. Among the women whose courage impressed and inspired the whole Serbian nation is the daughter of the famous general Janko Vukotić, Vasilija Vukotić. During the Great War, while the Serbian army was retreating due to the attack of the numerically superior Austro-Hungarian army, the army of the Kingdom of Montenegro came to their aid and stood against the Austro-Hungarians in the Battle of Mojkovac in January 1916. Although much weaker, less equipped and with heavy losses, the soldiers under the command of Janko Vukotić enabled the Serbian army to retreat across the Albanian mountains to the Adriatic and to evacuate to the Greek island of Corfu. Vasilija was the only woman in this battle and she participated as an orderly of her father. She managed to survive the Battle of Mojkovac and, most importantly, leave a detailed testimony of the events during the battle. Vasilija Vukotić was a highly educated woman; she spoke Russian and French. She lived in Belgrade until her death in 1977."
 
*****
 
"Жене у српском народу су често током историје показивале неизмерну храброст и одлучност, на чему су многи могли да им позавиде. Међу женама које су својом храброшћу задивиле цео српски народ је и ћерка славног сердара Јанка Вукотића, Василија Вукотић. У току Првог светског рата, приликом повлачења српске војске пред налетом Аустроуграске, војска краљевине Црне Горе супротставила се надмоћнијој аустроугарској војци у бици код Мојковца јануара 1916. године. Иако знатно слабији и лошије опремљени, војници под командом Јанка Вукотића су уз бројне жртве омогућили српској војсци да се повуче преко албанских планина све до Јадрана и евакуишу на Крф. Василија је у овој бици била једина жена и учествовала је као ордонанс свога оца. Успела је да преживи Мојковачку битку и, што је најважније, иза себе остави детаљно сведочење о тадашњим збивањима и току битке. Василија Вукотић била је високо образована за то време, а говорила је руски и француски језик. Живела је у Београду до своје смрти 1977. године."


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152830139379968&set=a.10150460039364968.459018.53552959967&type=1&theater


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: