Tuesday, August 19, 2014

Ауторски текст Престолонаследника Александра II o стогодишњици Церске битке / HRH Crown Prince Alexander II [of Serbia] remarks on the occasion of the Centenary of the Battle of Cer / August 19, 2014

www.royalfamily.org
August 19, 2014


Навршило се стотину година од велике победе српске војске на Церу!

Данас се на Текеришу Србија са захвалношћу сећа и клања сенима јунака. Данас се поносимо својим прецима, молећи се и надајући се да се они немају зашто стидети својих потомака. Данас смо јединствени у свом поносу, заборављајући шта нас је раздвајало до јуче, и не бојећи се шта ће нас све раздвајати од сутра. Данас смо Србија, а када прође данашњи дан надајмо се да се нећемо питати шта нам је то данас било!

Пре сто година, на Церу, народ је имао достојну војску, војска је имала достојну команду, команда је имала достојну владу, влада је имала достојног краља, краљ је имао достојан народ! Била је то земља достојних! И њима данас одајемо пошту и захвалност. Због њих смо дужни да данас размишљамо и о достојности, и о достојанству! Нас, не њих. Они су се доказали, ми смо још на испиту.

Данас нас са постоља гледају бисте Њихових Величанстава Краља Петра и Краља Александра, војводе Степановића и војводе Мишића. Са висина гледа нас њихова војска, а из наших душа уздиже се молитва за покој и мир њихових душа, и за спас и живот њиховог народа. Пре него што су поразили непријатеља, они су поразили зло у себи, победили суревњивост, страх, омразе и себичност. Зато је њихова победа тако светла, и зато и данас обасјава наше постојање.

Зато смо данас на Церу, где год да смо. Зато се осећамо великим и када то нисмо, надајући се да ћемо се кад треба показати онаквим кавим се осећамо.

Молимо се да Господ излије своју милост на браниоце своје земље, пале и преживале, где год да почивају и где год да су нашли дом и мир.

Живела Србија!

www.royalfamily.org

*****


HRH Crown Prince Alexander II remarks on the occasion of the Centenary of the Battle of Cer

It is one hundred years since the great Serbian Army victory at Cer Mountain!

Today in Tekeris Serbia gratefully remembers and bows to the heroes’ shadows. Today, we are proud of our ancestors, praying and hoping that they are not ashamed of their descendants. Today, we are united in our pride, forgetting what had separated us until yesterday, and not fearing what will separate us as of tomorrow. Today, we are Serbia, and when today passes, hopefully we will not ask ourselves what happened today!

A hundred years ago, at Cer Mountain, the Serbian people had a worthy army, the army had a worthy command, the command had a worthy government, the government had a worthy king, the king had a worthy people! It was a country of the worthy! And we are paying our respects and gratitude to them today. Because of them we are obliged to think about worthiness and dignity today! Ours, not theirs. They proved themselves, we are still at the exam.

Today, Their Majesties King Peter I, King Alexander I, Voivoda Stepanovic and Voivoda Misic are watching us from their pedestals. From above, their army is watching, and from our souls rises prayer for the repose and peace of their souls, and for the salvation of their people. Before they defeated the enemy, they had defeated the evil in themselves, they had overcome jealousy, fear, hatred and selfishness. That is why their victory was so bright, and that is why it still illuminates our existence.

That is why we are all today at Cer, wherever we are. That is why we feel we are great even when we are not, hoping that we will turn out to be the way we feel, when it is needed.

We pray to the Lord to pour out His grace on the defenders of our country, on the fallen and the survivors, wherever they rest and wherever they found a home and peace.

Long live Serbia!

www.royalfamily.org*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: