Sunday, November 23, 2014

Стогодишњица Првог светског рата и на поштанским маркама / Stogodišnjica Prvog svetskog rata i na poštanskim markama / "Politika" June 24, 2014

Politika
Р. С.
Oбјављено: 24.06.2014.

Издање садржи ликовна дела настала у ратном вихору укомпонована са предметима који симболизују учешће и тријумф Србије: ордењем, пуковским заставама, сабљама и деловима униформи.

Из издања поводом стогодишњице Првог светског рата.
(Илустрације „Пошта Србије”)
 
 
Главно овогодишње издање у програму пригодних марака ЈП „Пошта Србије” – издање посвећено стогодишњици Првог светског рата, пуштено је данас у оптицај. Век од избијања Великог рата обележавају све европске земље учеснице овог, до избијања Другог светског рата највећег ратног сукоба у историји човечанства.

Издање је графички обрадила мр Марина Калезић, академски сликар, која је ликовна дела настала у ратном вихору укомпоновала са историјским предметима који симболизују учешће и тријумф Србије у овом глобалном ратном сукобу – ордењем, пуковским заставама, сабљама и деловима униформи.

Мотив на марки номинале 23 динара јесте уље на платну Милоша Голубовића – „Прелаз српске војске преко Албаније” из 1915. и пуковска застава из збирке Војног музеја у Београду, док је мотив на вињети табака Голубовићев туш/акварел на папиру „Из рата”, настао 1915/1916, са орденом Карађорђеве звезде са мачевима четвртог степена. Мотив на коверти је скулптура „Прелаз српске војске преко Албаније” Јована Пешића, уз орден Карађорђеве звезде са мачевима.

На марки номинале 35 динара приказани су „Још један поглед” Милоша Голубовића, настао 1915/1916, техником туша и акварела на папиру, споменица рата за ослобођење и уједињење 1914–1918 и официрске пешадијске сабље. Туш/акварел на папиру „Крф”, који је 1916. насликао Голубовић, место је нашао на вињети табака марке од 35 динара, заједно са орденом Карађорђеве звезде са мачевима. На коверти су приказани дело „Чекање” истог аутора, настало 1915/1916, техником туш/акварел на папиру, застава коју су жене Пожаревца даривале ослободиоцима 1918. и пешадијске официрске сабље.

Уље из 1916. „Излазак српске војске на море” Васе Ешкићевића је на марки номинале 46 динара, док је као мотив на вињети приказано дело „Везиров мост” Владимира Бецића из 1915, насликано комбинованом техником, и сребрна медаља за храброст. Мотив на коверти је уље на картону „Официр” Надежде Петровић из 1914, заједно са Албанском споменицом и пешадијском официрском сабљом.

Милош Голубовић аутор је и уља на платну „Преко Албаније 1915”, из 1920, које је као мотив приказано на марки номинале 70 динара, заједно са орденом Карађорђеве звезде са мачевима трећег степена и пешадијском официрском сабљом. За мотив на вињети овог табака послужио је Голубовићев туш на папиру „Самртников опроштај” из 1916. и орден белог орла са мачевима четвртог степена, док је на коверту уље на картону „Тобџија” Надежде Петровић из 1914. са орденом белог орла са мачевима четвртог степена и сребрним венцем додељеним застави 13. пешадијског пука „Хајдук Вељко”.

Издање је реализовано захваљујући сарадњи са Српском академијом наука и уметности, Војним музејом у Београду, Музејом савремене уметности у Београду и ПТТ музејом у Београду. Штампано је техником вишебојне офсет штампе у Заводу за израду новчаница и кованог новца у Београду, у тиражу од 50.000 серија, у табацима од по девет марака са вињетом као десетом у табаку.

Р. С.
Oбјављено: 24.06.2014.


http://www.politika.rs/rubrike/sharena-strana/Stogodisnjica-Prvog-svetskog-rata-i-na-postanskim-markama.sr.html


*****

Stogodišnjica Prvog svetskog rata i na poštanskim markama

Izdanje sadrži likovna dela nastala u ratnom vihoru ukomponovana sa predmetima koji simbolizuju učešće i trijumf Srbije: ordenjem, pukovskim zastavama, sabljama i delovima uniformi.

Iz izdanja povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata.
(Ilustracije „Pošta Srbije”)
 
Glavno ovogodišnje izdanje u programu prigodnih maraka JP „Pošta Srbije” – izdanje posvećeno stogodišnjici Prvog svetskog rata, pušteno je danas u opticaj. Vek od izbijanja Velikog rata obeležavaju sve evropske zemlje učesnice ovog, do izbijanja Drugog svetskog rata najvećeg ratnog sukoba u istoriji čovečanstva.

Izdanje je grafički obradila mr Marina Kalezić, akademski slikar, koja je likovna dela nastala u ratnom vihoru ukomponovala sa istorijskim predmetima koji simbolizuju učešće i trijumf Srbije u ovom globalnom ratnom sukobu – ordenjem, pukovskim zastavama, sabljama i delovima uniformi.

Motiv na marki nominale 23 dinara jeste ulje na platnu Miloša Golubovića – „Prelaz srpske vojske preko Albanije” iz 1915. i pukovska zastava iz zbirke Vojnog muzeja u Beogradu, dok je motiv na vinjeti tabaka Golubovićev tuš/akvarel na papiru „Iz rata”, nastao 1915/1916, sa ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima četvrtog stepena. Motiv na koverti je skulptura „Prelaz srpske vojske preko Albanije” Jovana Pešića, uz orden Karađorđeve zvezde sa mačevima.

Na marki nominale 35 dinara prikazani su „Još jedan pogled” Miloša Golubovića, nastao 1915/1916, tehnikom tuša i akvarela na papiru, spomenica rata za oslobođenje i ujedinjenje 1914–1918 i oficirske pešadijske sablje. Tuš/akvarel na papiru „Krf”, koji je 1916. naslikao Golubović, mesto je našao na vinjeti tabaka marke od 35 dinara, zajedno sa ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Na koverti su prikazani delo „Čekanje” istog autora, nastalo 1915/1916, tehnikom tuš/akvarel na papiru, zastava koju su žene Požarevca darivale oslobodiocima 1918. i pešadijske oficirske sablje.

Ulje iz 1916. „Izlazak srpske vojske na more” Vase Eškićevića je na marki nominale 46 dinara, dok je kao motiv na vinjeti prikazano delo „Vezirov most” Vladimira Becića iz 1915, naslikano kombinovanom tehnikom, i srebrna medalja za hrabrost. Motiv na koverti je ulje na kartonu „Oficir” Nadežde Petrović iz 1914, zajedno sa Albanskom spomenicom i pešadijskom oficirskom sabljom.

Miloš Golubović autor je i ulja na platnu „Preko Albanije 1915”, iz 1920, koje je kao motiv prikazano na marki nominale 70 dinara, zajedno sa ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima trećeg stepena i pešadijskom oficirskom sabljom. Za motiv na vinjeti ovog tabaka poslužio je Golubovićev tuš na papiru „Samrtnikov oproštaj” iz 1916. i orden belog oral sa mačevima četvrtog stepena, dok je na kovertu ulje na kartonu „Tobdžija” Nadežde Petrović iz 1914. sa ordenom belog orla sa mačevima četvrtog stepena i srebrnim vencem dodeljenim zastavi 13. pešadijskog puka „Hajduk Veljko”.

Izdanje je realizovano zahvaljujući saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Vojnim muzejom u Beogradu, Muzejom savremene umetnosti u Beogradu i PTT muzejom u Beogradu. Štampano je tehnikom višebojne ofset štampe u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu, u tiražu od 50.000 serija, u tabacima od po devet maraka sa vinjetom kao desetom u tabaku.

R. S.
Objavljeno: 24.06.2014.


http://www.politika.rs/rubrike/sharena-strana/Stogodisnjica-Prvog-svetskog-rata-i-na-postanskim-markama.lt.html


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****
 

No comments: