Sunday, February 15, 2015

HRH Crown Prince Alexander II of Serbia extends congratulations to Serbian citizens on the occasion of Serbia's Statehood Day February 15, 2015 / Престолонаследник Александар честита Дан државности грађанима Србије

www.royalfamily.org
February 13, 2015

Karageorge
 
His Royal Highness Crown Prince Alexander II of Serbia
 
“Dear Citizens of Serbia,

There are few days that give us such reliable hope as our holiday Sretenje. The day that reminds us that both nature and people bring every cold period to an end. It gave strength to my ancestor Karadjordje and the insurgents, it gives perseverance to us Karadjordjevics and to our nation.

Serbia is fortunate that the two events, which both externally and internally formed it as a state, are historically matched by the date. The Uprising of 1804, which began the territorial foundation of modern Serbia, i.e. in relation to others; and the adoption of the Sretenje Constitution in 1835 by the people’s representatives.

We, dear citizens, today celebrate the freedom and independence of our country and we celebrate the fact that it is a country that we strive to govern under the highest civil laws and to improve all the time democratic principles, human rights and the respect for all religions and race. That is why my family and I, along with you, experience Sretenje as a day when we celebrate the past and prepare for the future of our Serbia” - said Crown Prince Alexander in his congratulatory message.

http://www.royalfamily.org/crown-prince-alexander-congratulates-statehood-day-to-citizens-of-serbia/

*****

Престолонаследник Александар честита Дан државности грађанима Србије

„Поштовани грађани Србије,

Мало је дана који нам дају толико поуздане наде, као што је наш празник Сретење. Дан који нас подсећа да и природа и људи сваком студеном времену стану на крај. То је давало снагу мом претку Карађорђу и устаницима, то даје истрајност нама Карађорђевићима и нашем народу.

Србија има срећу да се два догађаја, који је споља и изнутра формирају као државу, историјски поклапају по датуму. Устанак из 1804. којим је почело територијално утемељење модерне Србије, дакле у односу на друге; и доношење Сретењског устава 1835. од стране својих, народних представника.

Ми, поштовани грађани, данас славимо слободу и независност на простору у коме живимо и славимо што је тај простор држава коју настојимо да уређујемо по највишим грађанским законима и у којој све време унапређујемо демократска начела, људска права и поштовање свих верских опредељења и националности. Зато и ја и моја породица, заједно са вама, Сретење доживљавамо као дан када обележавамо прошлост а припремамо и славимо будућност Србије“  – истакао је Престолонаследник Александар у својој честитци.


http://www.royalfamily.org/crown-prince-alexander-congratulates-statehood-day-to-citizens-of-serbia/?lang=cir


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****
 

No comments: