Wednesday, September 23, 2015

Serbian Prince Mihailo Obrenović and Montenegrin Prince Nikola I Petrović conclude agreement on joint battle for liberation from the ‪Turks‬ and unification of Serbian lands Sept. 23, 1866 / Дана 23. септембра 1866. године, српски кнез Михаило Обреновић и црногорски кнез Никола I Петровић закључили су уговор о заједничкој борби за ослобођење од Турака и уједињење српских земаља.

Montenegrin Prince Nikola I Petrović and Serbian Prince Mihailo Obrenović


From
on Facebook.

"On 23 September 1866, Serbian Prince Mihailo Obrenović and the Montenegrin Prince Nikola I Petrović concluded an agreement on the joint battle for liberation from the Turks and the unification of Serbian lands. Prince Mihailo Obrenović then sent his delegate Milan Piroćanac to Montenegro to propose the Montenegrin prince an union of Serbia and Montenegro. Two Principalities agreed to work continuously on the liberation and unification of the Serbian people, as well as to constantly instigate armed rebellions in the border areas of the Ottoman Empire. Also, by the signed agreement, Prince Nikola pledged that in the case of unification of the two countries, he will renounce the throne in favor of Prince Mihailo."

*****

"Дана 23. септембра 1866. године, српски кнез Михаило Обреновић и црногорски кнез Никола I Петровић закључили су уговор о заједничкој борби за ослобођење од Турака и уједињење српских земаља. Кнез Михаило Обреновић је послао у Црну Гору свог изасланика Милана Пироћанца да предложи црногорском кнезу савез Србије и Црне Горе. Две кнежевине су се споразумеле да непрестано раде на ослобађању и уједињењу српског народа, подстрекивањем оружаних побуна у граничним деловима Османског царства. Такође, кнез Никола се споразумом обавезао да ће се у случају уједињења две државе одрећи престола у корист кнеза Михаила."


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: