Tuesday, September 15, 2015

VIDEO / SLOM CENTRALNIH SILA Na danasnji dan [15. septembar 1918. godine] probijen je Solunski front / "Nadlanu" September 15, 2015
Nadlanu
September 15, 2015

Prošlo je 97 godina od kada je 15. septembra 1918. godine probijen SOLUNSKI FRONT.

Proboj Solunskog fronta bio je odlučijući za slom centralnih sila u Prvom svetskom ratu.

Na današnji dan godine 1918. u 5:30 minuta divizije prvog ešalona Druge armije, pod komandom vojvode Stepe Stepanovića, počele su proboj fronta. Srpska vojska je prebačena na Solunski front proleća 1916. godine. Krajem septembra, posle borbi i mnogo žrtava, zauzeli su Kajmakčalan i ušli na teritoriju svoje države.

Sa jedne strane fronta bili su francuski, britanski i srpski vojnici, kojima se kasnije priključio i jedan broj Grka i Italijana, dok su sa druge linije, dobro ukopani u rovove bili austrugarske nemačke i bugarske divizije.

Između 26. I 30. septembra 1916. vrh Kajmakčalan je više puta bio zauziman dok ga srpska vojska nije zauzela 30. septembra. Srpske snage su ukupno imale 4.643 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika, od kojih je Drinska divizija imala je 3.320 odnosno 3.804 izbačenih iz stroja ili tri četvrtine ukupnog broja vojnika. Među poginulima bio je i komandant dobrovoljačkog odreda Vojvoda Vuk.

Uprkos tom prvom uspehu srpske vojske nakon katastrofe 1915, Solunski front je ostao sporedno ratište, pa je od 1916. do septembra 1918. uglavnom vladalo zatišje. Odlučeno je da ofanziva počne na sektoru Dobro polje – Veternik – Kozjak na kojem se nalazila srpska vojska koju je ukupno činilo šest divizija sa 140.0000 vojnika, među kojima je bilo i oko 25.000 dobrovoljaca. Srpska vojska bila je podeljena u dve armije – Prvu, kojom je komandovao Petar Bojović i drugu, na čijem je čelu bio Stepa Stepanović, dok je komandant štaba bio vojvoda Živojin Mišić.

Borbe su počele 14. septembra celodnevnom artiljerijskom paljbom i svih savezničkih topova po bugarskim, nemačkim i austrougarskim položajima, da bi u zoru 15. septembra (u 5.30 časova) posle snažne artiljerijske pripreme, krenule u napad divizije prvog ešalona Druge armije, pod komandom vojvode Stepe Stepanovića na frontu: Sušica - Soko.

Vodila se borba prsa u prsa, bajonetima na bajonete.

Već prvog dana probijeno je 11 km fronta, drugi dan je širina proširena na 40 km i time otpočinje slom centralnih sila na solunskom frontu čija linija se raspada.

Prva armija je silovito napredovala i već 1. novembra je stigla do Beograda i oslobodila ga. Probojom Solunskog fronta načinjen je prvi prodor u okupiranu teritoriju koju su držale centralne sile, čime je započeo vojni rasplet rata ne samo na Balkanu, već i na ostalim frontovima.


Proboj Solunskog fronta - (Dokumentarni Film)

Posted on You Tube by "Dokumentarni Filmovi"
Published on Jun 6, 2015
https://youtu.be/OSva1XWpqpchttp://www.nadlanu.com/pocetna/zivot/dobra-stara-vremena/SLOM-CENTRALNIH-SILA-Na-danasnji-dan-probijen-je-Solunski-front.a-269627.899.html*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: