Tuesday, January 19, 2016

On this Day [January 19] in 1916, the first units of the Serbian army began arriving on the Greek island of Corfu in the Ionian Sea, after the withdrawal through Albania in the First World War / На данашњи дан [19. Јануар] 1916. године, на грчко острво Крф у Јонском мору почеле да стижу прве јединице српске војске после повлачења преко Албаније у Првом светском рату.

From
on Facebook:

"On this day [January 19] in 1916, the first units of the Serbian army began arriving on the Greek island of Corfu in the Ionian Sea, after the withdrawal through Albania in the First World War. Due to the breakthrough of the Bulgarian army, broken communication lines and lack of help from the allies who were supposed to meet the Serbian army in Thessaloniki, the Serbian Supreme Command made the decision on 24 November 1915 to withdraw the troops through Montenegro and Albania to the Adriatic coast. After more than a month of heavy marches through snow and wilderness, Serbian army finally gathered at Shkodra, Durres and Valona from where they withdrew to Corfu. Until April, 151,828 Serbian soldiers arrived to Corfu, about 13,000 soldiers arrived to Bizerte, and about 5,000 of them to Corsica and France. That was one of the most tragic periods in the recent Serbian national history. It was a time of great suffering of civilians and members of the armed forces who, exhausted by long marches through Kosovo and Metohia and Albania, sought refuge on Greek Ionian islands of Corfu and Vido."

*****

"На данашњи дан [19. Јануар] 1916. године, на грчко острво Крф у Јонском мору почеле да стижу прве јединице српске војске после повлачења преко Албаније у Првом светском рату. Због продора бугарске армије, пресецања комуникација и изостанка планираног продора савезника из Солуна у сусрет српској војсци, српска Врховна команда је 24. новембра 1915. године одлучила да се трупе повуку преко Црне Горе и Албаније на Јадранско приморје. После више од месец дана тешких маршева по најтежем времену и беспућу, српска војска се прикупила код Скадра, Драча и Валоне одакле се повукла на Крф на којем се до априла нашло 151 828 војника, у Бизерти око 13 000 војника, а на Корзици и у Француској њих око 5000. Крфска епопеја представља један од најтрагичнијих и најсудбоноснијих периода новије српске националне историје. У питању је раздобље великог страдања цивилног становништва и припадника оружаних снага који су, исцрпљени дуготрајним маршевима кроз Косово и Метохију и Албанију, спас потражили на грчким јонским острвима Крф и Видо."
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****


No comments: