Friday, May 20, 2016

Monument to be erected honoring elite Serbian Army unit in WWI - The Iron Regiment / Мештани малог куршумлијског села Игришта, од 25 душа, одлучили су да подигну cпоменик Гвозденом пуку, јер обележје најелитнијој јединици српске војске у Првом светском рату не постоји нигде у Србији.


Idejno rešenje / Proposed Design of Monument to Serbia's Iron Regiment of WWI
Foto: Toplicke Vesti October 19, 2015


on Facebook
May 20, 2016

"Residents of the small village of Igrište near Kuršumlija‬ have decided to build a monument to the famous Iron Regiment, because there isn't a single memorial in Serbia‬ dedicated to the most elite unit of the Serbian army in the First World War‬. They've already set up the base for this monument on the highest point on the slopes of Mount Kopaonik in this municipality. The monument will be inscribed with the names of seventeen men from this village, members of the Iron Regiment, of which only three came back home after WW1‬. One of the initiators of this project, Života Jevremović, said that by raising this monument they'll preserve the memory of their ancestors, who gave their lives for freedom, as well as of the entire Iron Regiment. The monument will be made of marble and it will be 4.3 meters high, with a two-headed white eagle on top."

*****

"Мештани малог куршумлијског села Игришта, од 25 душа, одлучили су да подигну споменик Гвозденом пуку, јер обележје најелитнијој јединици српске војске у Првом светском рату не постоји нигде у Србији. Они су већ поставили постоље за овај споменик на највишем обронку Копаоника у тој општини. На споменику ће бити уклесана имена седамнаесторице Игриштана, припадника ове јединице, од којих су се само тројица вратила кући. Један од иницијатора Живота Јевремовић каже да ће се подизањем споменика сачувати сећање на њихове претке, који су дали живот за слободу, као и на цео Гвоздени пук. Споменик ће бити израђен од мермера и висок 4,3 метра, са двоглавим белим орлом на врху. (Извор: Топличке вести - http://bit.ly/20eCBrU)"
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: