Sunday, September 4, 2016

IMPENDING SALE OF SERBIAN-AMERICAN ST. SAVA CULTURAL CENTER IN CHICAGO: Serbian Organizations meet at SND to discuss solving a critical situation / Bећина Српских Организација у Чикагу су се састале у дому Српске Народне Одбране. Циљ састанка је била дискусија о критичном стању и продаји зграде Музеја Светог Саве/Културног Центра / Sept. 2, 2016


St. Sava Cultural Center and Museum on Barry Street in Chicago, IL
Photo: Author unknown at this time.
 

SERBIAN NATIONAL DEFENSE
on Facebook
September 2, 2016

"Sept 2, 2016, many of the Serbian Organizations of the Chicago area gathered at the Serbian National Defense offices in Chicago to discuss and try and solve the Critical situation of the sale of the Sv Sava Museum/Cultural Center and the eradication of the Legacy of Dr. Draskovic and his gift to the Serbian people of Chicago.

"Present were:

"Serbian National Defense, Serbian Brothers Help, Serbs For Serbs, Our Serbs, Lifeline, Chicago Krajina Serbs, 28.Jun, Bozur, Republika Srpska Serbs along with representatives of Vesti- Milica Puric, RTS Radio Avala Aleksandar Zigic, STV Tamara Vesna and many more representatives of the Serbian emigre. One of the most recognized Serbian artists, Sava Rakocevic also attended this very important meeting.

"If you have any opinions you would like to voice, please let us know. We will meet again soon. Make your voices heard!"

*****

"2-гог Септембра 2016, већина Српских Организација у Чикагу су се састале у дому Српске Народне Одбране. Циљ састанка је била дискусија о критичном стању и продаји зграде Музеја Светог Саве/Културног Центра и еридикације историје и поклона Др. Драшковића Српскоме Народу у Чикагу.

"Присутни су били:

"Српска Народна Одбрана, Српска Братска Помоћ, Срби за Србе, Наши Срби, Животна Линија, Организација Крајишких Срба, 28 Јун, Божур, Срби Републике Српске. Од стране медија били су Вести-Милица Пурић, РТС Радио Авала-Александар Жигић, СТВ Тамара Весна и још бројне личности из Српске емиграције. Један од најпознатијих Српских Уметника Господин Сава Ракочевић је такође био присутан овако важном састанку.

"Ако имате неко мишљење или идеју коју желите да поделите замолили би вас да нам јавите. Ускоро биће одржан нови састанак. Дођите и изјасните се." 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****
 

No comments: