Wednesday, November 2, 2016

Сећање на дан када је војска Петра Бојовића ослободила Београд [1. новембра 1918. године] / Sećanje na dan kada je vojska Petra Bojovića oslobodila Beograd [1. novembra 1918. godine] / "Politika" Nov. 2, 2016

Politika
Аутор: Дејан Алексић
November 2, 2016

Сећање на дан када је војска Петра Бојовића ослободила Београд

Српска престоница је 1. новембра 1918. године ослобођена захваљујући Првој српској армији која је од 4. октобра до тада ослободила све веће градове у Србији па је наставила ка северу.

Почаст су одали градски менаџер Горан Весић, чланови Друштва за неговање традиција Србије до 1918. године и Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920 (Фото: Беоинфо)

Дан када су војници војводе Петра Бојовића пре 98 година у Првом светском рату ослободили Београд од окупатора обележен је јуче полагањем венаца на Спомен-костурницу бранилаца Београда 1915. Почаст српским херојима и ослободиоцима из Првог светског рата одали су градски менаџер Горан Весић, чланови Друштва за неговање традиција Србије до 1918. године и Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920.

Градски менаџер подсетио је да је ослобођење Београда представљало херојски чин српске војске. Борци војводе Бојовића су пут од 800 километара, од пробоја Солунског фронта до Београда, прешли за нешто мање од два месеца.

– Српска војска је толико журила да ослободи своју земљу да је савезничке трупе, које су биле логистика, оставила чак 200 километара иза себе. У Београд су ушле Дринска, Моравска и Дунавска дивизија, и то је један од најсветлијих тренутака у историји Београда – истакао је Весић додајући да Београд током своје историје био део 155 ратова, а да је 44 пута делимично или потпуно разорен.


– Мало је градова у свету који су преживели толике патње и победа у Првом светском рату требало је да буде последња, али нажалост догодио се и Други светски рат. Зато слободу дугујемо и онима који су га ослободили 1944, али и онима који су то учинили 1918. године. У тој епопеји, у којој су дате жртве од којих се до данас нисмо опоравили, Србија се уписала у ред најславнијих држава света јер смо се борили раме уз раме са савезницима у ратовима које нисмо тражили – навео је Весић напомињући да 1. новембра увек треба да се сетимо свих наших жртава у Првом светском рату јер, како је казао, у њему нису гинули само војници.

– Аустроугарска је према српском цивилном становништву спроводила политику геноцида. На територији целе наше земље, а посебно у Мачви, догодили су се страшни злочини и није било народа који је у том рату третиран као српски, и то не смемо да заборавимо. Као град у будућности ћемо се одужити људима који су учествовали и водили војску у Првом светском рату, краљу Александру Карађорђевићу, који у Београду нема ни споменик ни улицу. На тај начин подсетићемо људе на историјске догађаје, а генерације иза нас учити да се поносе светлим примерима из своје историје – поручио је Горан Весић.

Београд је 1. новембра 1918. године ослободила Прва српска армија. Ова армија је од 4. октобра до 1. новембра ослободила све веће градове у Србији, укључујући и Београд, где је провела неколико дана, да би затим наставила ка северу, широким фронтом преко Саве и Дунава. Већ 9. новембра од аустроугарске војске ослобођен је и Нови Сад.

На иницијативу Удружења ратника и тадашње Управе града Београда, Спомен-костурница на Новом гробљу подигнута је 1931. године. Њен аутор је чувени руски архитекта Роман Версхофској, а скулптуре су дело вајара Живојина Лазића. У костурници су сахрањени браниоци Београда погинули 1915. и ослободиоци страдали у завршним борбама 1918. године. Костурница има два нивоа, у првом су сахрањена тела идентификованих, а у другом непознатих ратника.


И 1. новембар да буде стална манифестација

Недавно су приликом обележавања 20. октобра, ослобођења Београда у Другом светском рату, градски челици најавили да ће за прослављање овог датума убудуће бити утврђен посебан буџет и да ће добити статус сталне манифестације града. Више наших читалаца ових дана се јавило са предлогом да се такав статус додели и 1. новембру и ослобађању Београда у Првом светском рату уз образложење да су и војници Петра Бојовића подједнако заслужни као и они у Другом светском рату.


http://www.politika.rs/scc/clanak/366992/Secanje-na-dan-kada-je-vojska-Petra-Bojovica-oslobodila-Beograd

*****

Politika
Autor: Dejan Aleksić
November 2, 2016

Sećanje na dan kada je vojska Petra Bojovića oslobodila Beograd

Srpska prestonica je 1. novembra 1918. godine oslobođena zahvaljujući Prvoj srpskoj armiji koja je od 4. oktobra do tada oslobodila sve veće gradove u Srbiji pa je nastavila ka severu.

Почаст су одали градски менаџер Горан Весић, чланови Друштва за неговање традиција Србије до 1918. године и Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920 (Фото: Беоинфо)

Dan kada su vojnici vojvode Petra Bojovića pre 98 godina u Prvom svetskom ratu oslobodili Beograd od okupatora obeležen je juče polaganjem venaca na Spomen-kosturnicu branilaca Beograda 1915. Počast srpskim herojima i oslobodiocima iz Prvog svetskog rata odali su gradski menadžer Goran Vesić, članovi Društva za negovanje tradicija Srbije do 1918. godine i Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920.

Gradski menadžer podsetio je da je oslobođenje Beograda predstavljalo herojski čin srpske vojske. Borci vojvode Bojovića su put od 800 kilometara, od proboja Solunskog fronta do Beograda, prešli za nešto manje od dva meseca.

– Srpska vojska je toliko žurila da oslobodi svoju zemlju da je savezničke trupe, koje su bile logistika, ostavila čak 200 kilometara iza sebe. U Beograd su ušle Drinska, Moravska i Dunavska divizija, i to je jedan od najsvetlijih trenutaka u istoriji Beograda – istakao je Vesić dodajući da Beograd tokom svoje istorije bio deo 155 ratova, a da je 44 puta delimično ili potpuno razoren.

– Malo je gradova u svetu koji su preživeli tolike patnje i pobeda u Prvom svetskom ratu trebalo je da bude poslednja, ali nažalost dogodio se i Drugi svetski rat. Zato slobodu dugujemo i onima koji su ga oslobodili 1944, ali i onima koji su to učinili 1918. godine. U toj epopeji, u kojoj su date žrtve od kojih se do danas nismo oporavili, Srbija se upisala u red najslavnijih država sveta jer smo se borili rame uz rame sa saveznicima u ratovima koje nismo tražili – naveo je Vesić napominjući da 1. novembra uvek treba da se setimo svih naših žrtava u Prvom svetskom ratu jer, kako je kazao, u njemu nisu ginuli samo vojnici.

– Austrougarska je prema srpskom civilnom stanovništvu sprovodila politiku genocida. Na teritoriji cele naše zemlje, a posebno u Mačvi, dogodili su se strašni zločini i nije bilo naroda koji je u tom ratu tretiran kao srpski, i to ne smemo da zaboravimo. Kao grad u budućnosti ćemo se odužiti ljudima koji su učestvovali i vodili vojsku u Prvom svetskom ratu, kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji u Beogradu nema ni spomenik ni ulicu. Na taj način podsetićemo ljude na istorijske događaje, a generacije iza nas učiti da se ponose svetlim primerima iz svoje istorije – poručio je Goran Vesić.

Beograd je 1. novembra 1918. godine oslobodila Prva srpska armija. Ova armija je od 4. oktobra do 1. novembra oslobodila sve veće gradove u Srbiji, uključujući i Beograd, gde je provela nekoliko dana, da bi zatim nastavila ka severu, širokim frontom preko Save i Dunava. Već 9. novembra od austrougarske vojske oslobođen je i Novi Sad.

Na inicijativu Udruženja ratnika i tadašnje Uprave grada Beograda, Spomen-kosturnica na Novom groblju podignuta je 1931. godine. Njen autor je čuveni ruski arhitekta Roman Vershofskoj, a skulpture su delo vajara Živojina Lazića. U kosturnici su sahranjeni branioci Beograda poginuli 1915. i oslobodioci stradali u završnim borbama 1918. godine. Kosturnica ima dva nivoa, u prvom su sahranjena tela identifikovanih, a u drugom nepoznatih ratnika.


I 1. novembar da bude stalna manifestacija

Nedavno su prilikom obeležavanja 20. oktobra, oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, gradski čelici najavili da će za proslavljanje ovog datuma ubuduće biti utvrđen poseban budžet i da će dobiti status stalne manifestacije grada. Više naših čitalaca ovih dana se javilo sa predlogom da se takav status dodeli i 1. novembru i oslobađanju Beograda u Prvom svetskom ratu uz obrazloženje da su i vojnici Petra Bojovića podjednako zaslužni kao i oni u Drugom svetskom ratu.


http://www.politika.rs/sr/clanak/366992/Secanje-na-dan-kada-je-vojska-Petra-Bojovica-oslobodila-Beograd


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: