Wednesday, May 10, 2017

Marking the day the Turks burned the remains of Serbian Orthodox St. Sava on Vracar in Belgrade April 27 (May 10) in 1594 / Српска православна црква и српски народ данас се сећају спаљивања моштију Светог Саве 1594. године - 27. априла (10. маја)

 
From
"Meet the Serbs"
on Facebook.
 
"Today [May 10 - new calendar/April 27 - old calendar], the Serbian Orthodox Church and the Serbian people remember the event from 1594 when the Turks burned the relics of St. Sava at the Vračar Hill in Belgrade. The Serbs in Banat (Serbian province of Vojvodina) had previously rebelled against the Turks, and the image of the Serbian saint was on some of the flags. As punishment for this rebellion, Sinan Pasha ordered the relics of the saint to be brought from the monastery Mileševa, where they were kept for more than 350 years, and to be burned. That way he wanted to destroy the cult of Saint Sava among the Serbs and to kill all the hope of liberation from the Ottomans. Burning of the relics was followed by a terrible storm, as the contemporaries recorded, so the ashes of the Serbian saint were blown by the wind to all sides of the world. However, the burning of the relics of Saint Sava had the opposite effect of the one intended, and the cult of Saint Sava became even more rooted among the people. Today, the largest Orthodox temple in the world is dedicated to Saint Sava. (http://bit.ly/2njoxzS)."
 
*****
 
"Српска православна црква и српски народ данас се сећају спаљивања моштију Светог Саве 1594. године (27. априла /10. маја) на београдском брду Врачар (по неким изворима локација спаљивања је Ташмајдан). Срби у Банату претходно су подигли устанак против турске власти, а лик српског свеца ношен је на заставама. Као казну за ову буну, Синан-паша наредио је да се мошти светитеља донесу из манастира Милешеве (http://bit.ly/1o2iStZ), где су се налазиле преко 350 година, и спале. То је требало да уништи његов велики култ у народу, а са њим и све наде за ослобођење од Османлија. Овај чин био је пропраћен непогодом, градом и олујом, бележе савременици. Пепео просветитеља српског био је разнет на све стране света. Међутим са спаљивањем моштију светитељевих паша не само да није угасио свест о светом Сави у народу, него ју је још више укоренио. Јован Јовановић Змај завршава своју песму о спаљивању моштију Светог Саве, стиховима: 'И где год је трунка пепела му пала, ту је нова љубав к роду засијала!'."
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****
 

No comments: