Friday, January 5, 2018

Божићни пријем за децу, Бели Двор / Београд 4. јануара 2018. / Christmas reception for children, White Palace, Belgrade, Serbia January 4, 2018 / "Kingdom of Serbia Association"Kingdom of Serbia Association
by Урош Парезановић
January 5, 2018

Божићни пријем за децу, Бели Двор

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина и ове године, 4. јануара 2018.  били су домаћини традиционалних божићних пријема за више од 1000 деце без родитељског старања, а у организацији и реализацији ових пријема су помогли чланови Удружења Краљевина Србија.

Наши волонтери су у данима пре пријема паковали пакетиће за децу, а ове године су први пут учествовали и чланови Краљевског волонтерског центра који је основан у оквиру Градског одбора Краљево Удружења Краљевина Србија.

Први пут ове године поклоне су добила и деца из вртића – победници такмичења у изради најлепших Kруница, организованог од стране нашег Удружења.

Деца без родитељског старања, ромска деца, деца избеглице и деца са инвалидитетом, старости од три до дванаест година, из домова и удружења широм Србије, имала су прилику да се радују Божићу заједно са Њиховим Краљевским Височанствима у Белом двору. Његово Преосвештенство Владика моравички г. Антоније објаснио је деци прави смисао Божића и његов значај.

У току дана одржана су три пријема на којима су деца уживала у дивним поклонима и Деда Мразу, аниматорима из ансамбла „Чигра“, као и у музичком програму Хора шабачке епархије „Свети Јован Богослов“.

Дона Секулић, чланица борда директора организације Лајфлајн Чикаго, Даниела Челиковић и др Александра Милићевић, представнице хуманитарне организације Лајфлајн Њујорк, као и Наташа Давидов, члан борда Лајфлајн Велика Британија, помагале су Њиховим Краљевским Височанствима приликом поделе поклона деци.

Ови пријеми не би били одржани без велике помоћи хуманитарне организације Лајфлајн Чикаго, која ради под покровитељством Њ.К.В. Принцезе Катарине као и бројних донатора, међу којима су амбасада Мјанмара, компаније Марбо, компаније Пепсико, Цхунга Лунга, Могyи, СТР Врабац, Балон Центар, Кока-Кола, Мегапласт, Пекара „30“, као и међународне школе гимназија „Милена  Павловић Барили“, Међународне школе у Београду, Британске међународне школе у Београду, Руске школе, Прима Интернатионал школе, Немачке школе Беорад, Брук Хил међународне школе.


Њихова Краљевска Височанства захваљују свим донаторима који су помогли да и ове године буду одржани пријеми за децу и сви заједно им улепшају празник.


http://kraljevinasrbija.rs/aktuelnosti/bozicni-prijem-za-decu-beli-dvor/?lng=cir


*****


Kingdom of Serbia Association
by Урош Парезановић
January 5, 2018

Christmas reception for children, White Palace [Belgrade, Serbia]

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine hosted traditional Christmas receptions for more than 1,000 children without parental care on January 4th, 2018. Мembers of the Kingdom of Serbia Association helped with the organization and realization of these receptions.

Our volunteers packed gifts for children in the days before the reception, and this year for the first time were members of the Royal Volunteer Center, which was established within the Kingdom of Serbia Association’s City Committee in Kraljevo.

For the first time this year, the children from kindergarten – the winners of the competition in making the most beautiful little crowns, organized by our Association, were given gifts.

Children without parental care, Roma children, refugee children and children with disabilities, aged three to twelve, from homes and associations throughout Serbia, had the opportunity to rejoice Christmas together with Their Royal Highnesses at the White Palace. His Grace Antonije, Bishop of Moravica explained to children the true meaning of Christmas and its significance.

During the day, three receptions were held where the children enjoyed the wonderful gifts and Santa Claus, the animators from the ensemble “Cigra”, as well as the music program of the Sabac diocese choir “St. John the Theologian”.

Mrs. Dona Sekulic, member of the Board of Directors the ambassador of the Lifeline Chicago Humanitarian Organization, together with Dr. Aleksandra Milicevic and Mrs. Daniela Celikovic, representatives of the Lifeline New York Humanitarian Organization, as well as Mrs. Natasa Davidov, Board member of Lifeline United Kingdom, helped their Royal Highnesses deliver the gifts to the children.

The receptions were greatly helped by the Lifeline Chicago Humanitarian Organization, whose patron is HRH Crown Princess Katherine, as well as by numerous donors, among which are embassy of Myanmar, companies Marbo a company of Pepsico, Chunga Lunga, Mogyi, STR Vrabac, Balon Centar, Coca-Cola, Megaplast, Pekara „30“, as well as the international schools Gymnasium “Milena  Pavlovic Barili”, The International School of Belgrade, The British International School of Belgrade, Russian School, Prima International School, Deutche Schule Belgrad, Brook Hill International School.

Their Royal Highnesses would like to thank all the donors who helped this year’s receptions for children and together made this holiday beautiful.

http://kraljevinasrbija.rs/en/news/christmas-reception-children-white-palace/*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****
 

No comments: