Thursday, September 27, 2018

Ратни дневник Луја Франше д’ Епереа / Ratni dnevnik Luja Franše d’ Eperea / "Politika" Sept. 12, 2018

Politika
Аутор: Александра Куртеш
среда, 12.09.2018.

Ратни дневник Луја Франше д’ Епереа

Kњига „Мемоари. Солунски фронт, Србија, Балкан” маршала Франше д’ Епереа представљена је у француској амбасади. Домаћин промоције био је амбасадор Француске у Србији Фредерик Мондолони.Представљање књиге „Мемоари. Солунски фронт, Србија, Балкан” чувеног француског маршала (Фотографије Ненад Неговановић)

Он је подсетио на значај овог дела, а о ратним мемоарима сабраним међу корицама говорили су и Војислав Павловић, директор Балканолошког института, и Клод де Сен-Пјер, унука Франше д’ Епереа, која која је приредила књигу.

Она на овај догађај дошла у пратњи кћерке Флоријан де Сен-Пјер. Ратни дневник објавила је Издавачка кућа „Прометеј” поводом обележавања сто година од завршетка Првог светског рата.


Унука чувеног француског маршала признала је да јој је драго што је допутовала у земљу која цени њеног деду и што је у прилици да сведочи о његовом  херојству.


– Професор Павловић је долазио у Париз и питао ме да ли могу да нађем мемоаре мога деде о Источном фронту, и ја сам желела то да поделим са вама. У ономе што је записао мој деда могу се наћи поштовање и част које је он указивао српском народу – истакла је Клод де Сен-Пјер. Klod de Sen-Pjer

Поздрављајући званице, амбасадор Мондолони је подсетио да су савезничке трупе под врховном командом Д’ Епереа 15. септембра 1918. године започеле ослобађање Србије у Великом рату.
– Један век касније, срећни смо што је са нама грофица Клод де Сен-Пјер, чија је породична историја саставни део заједничке историје Француске и Србије – казао је амбасадор.
Он је рекао да ће српски читаоци бити у прилици да открију мисли и промишљања маршала Д’ Епереа које је он записивао у ратном дневнику између 1918. и 1920. године. Пред њима ће се, нагласио је, наћи квалитетно урађен научни рад, део колекције коју приређује „Прометеј” да би новим генерацијама пренео сећања на велике фигуре војне историје Србије, међу којима је Луј Франше д’ Епере који је био и француски маршал и српски војвода.
– Ово је прилика да се сетимо братства по оружју током Првог светског рата. Понекад бисмо заборавили колико смо блиски, и да подвучемо да и данас наши војници стоје раме уз раме у мировним мисијама у Африци и Либану како би чували међународни мир и стабилност – рекао је амбасадор и подсетио да је током сусрета са председником Вучићем у јулу председник Макрон истакао колико је српски народ показао изузетну храброст током Првог светског рата.
– Србија ће заузети посебно место током церемоније која ће бити организована 11. новембра у Паризу на обележавању краја Великог рата, а председник Вучић је позван са другим шефовима држава – додао је амбасадор.
Војислав Павловић рекао је да ће читаоци у књизи наћи сведочанство о припремама за офанзиву савезничких снага.
– А посебно интересантне странице књиге су о регенту Александру Карађорђевићу и српским официрима – оценио је Павловић.
На представљању књиге, међу личностима из политичког, културног, верског и јавног живота земље, био је и министар одбране Александар Вулин.


http://www.politika.rs/scc/clanak/410998/Ratni-dnevnik-Luja-Franse-d-Eperea

*****

Politika
Autor: Aleksandra Kurteš
sreda, 12.09.2018.

Ratni dnevnik Luja Franše d’ Eperea

Knjiga „Memoari. Solunski front, Srbija, Balkan” maršala Franše d’ Eperea predstavljena je u francuskoj ambasadi. Domaćin promocije bio je ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni.

Представљање књиге „Мемоари. Солунски фронт, Србија, Балкан” чувеног француског маршала (Фотографије Ненад Неговановић)

On je podsetio na značaj ovog dela, a o ratnim memoarima sabranim među koricama govorili su i Vojislav Pavlović, direktor Balkanološkog instituta, i Klod de Sen-Pjer, unuka Franše d’ Eperea, koja koja je priredila knjigu.

Ona na ovaj događaj došla u pratnji kćerke Florijan de Sen-Pjer. Ratni dnevnik objavila je Izdavačka kuća „Prometej” povodom obeležavanja sto godina od završetka Prvog svetskog rata.

Unuka čuvenog francuskog maršala priznala je da joj je drago što je doputovala u zemlju koja ceni njenog dedu i što je u prilici da svedoči o njegovom  herojstvu.

– Profesor Pavlović je dolazio u Pariz i pitao me da li mogu da nađem memoare moga dede o Istočnom frontu, i ja sam želela to da podelim sa vama. U onome što je zapisao moj deda mogu se naći poštovanje i čast koje je on ukazivao srpskom narodu – istakla je Klod de Sen-Pjer.

Klod de Sen-Pjer

Pozdravljajući zvanice, ambasador Mondoloni je podsetio da su savezničke trupe pod vrhovnom komandom D’ Eperea 15. septembra 1918. godine započele oslobađanje Srbije u Velikom ratu.

– Jedan vek kasnije, srećni smo što je sa nama grofica Klod de Sen-Pjer, čija je porodična istorija sastavni deo zajedničke istorije Francuske i Srbije – kazao je ambasador.

On je rekao da će srpski čitaoci biti u prilici da otkriju misli i promišljanja maršala D’ Eperea koje je on zapisivao u ratnom dnevniku između 1918. i 1920. godine. Pred njima će se, naglasio je, naći kvalitetno urađen naučni rad, deo kolekcije koju priređuje „Prometej” da bi novim generacijama preneo sećanja na velike figure vojne istorije Srbije, među kojima je Luj Franše d’ Epere koji je bio i francuski maršal i srpski vojvoda.

– Ovo je prilika da se setimo bratstva po oružju tokom Prvog svetskog rata. Ponekad bismo zaboravili koliko smo bliski, i da podvučemo da i danas naši vojnici stoje rame uz rame u mirovnim misijama u Africi i Libanu kako bi čuvali međunarodni mir i stabilnost – rekao je ambasador i podsetio da je tokom susreta sa predsednikom Vučićem u julu predsednik Makron istakao koliko je srpski narod pokazao izuzetnu hrabrost tokom Prvog svetskog rata.

– Srbija će zauzeti posebno mesto tokom ceremonije koja će biti organizovana 11. novembra u Parizu na obeležavanju kraja Velikog rata, a predsednik Vučić je pozvan sa drugim šefovima država – dodao je ambasador.

Vojislav Pavlović rekao je da će čitaoci u knjizi naći svedočanstvo o pripremama za ofanzivu savezničkih snaga.

– A posebno interesantne stranice knjige su o regentu Aleksandru Karađorđeviću i srpskim oficirima – ocenio je Pavlović.

Na predstavljanju knjige, među ličnostima iz političkog, kulturnog, verskog i javnog života zemlje, bio je i ministar odbrane Aleksandar Vulin.


http://www.politika.rs/sr/clanak/410998/Ratni-dnevnik-Luja-Franse-d-Eperea


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: