Tuesday, October 7, 2014

BOSNIAN CRISIS (Annexation of Bosnia Hercegovina by Austria-Hungary - direct precursor to WWI) erupts October 6, 1908 / 6. октобар 1908. године букнула је тзв. Анексиона криза (1908-1909) када је Аустроугарска прогласила анексију Босне и Херцеговине / "Meet the Serbs"

Meet the Serbs
Facebook
October 6, 2014

 
From "Meet the Serbs"
on Facebook:
 
"The Bosnian crisis of 1908–09, also known as the Annexation crisis or the First Balkan Crisis, erupted (6 October) in 1908, when Austria-Hungary announced the annexation of Bosnia and Herzegovina, territories formally within the sovereignty of the Ottoman Empire. This unilateral action—timed to coincide with Bulgaria's declaration of independence (5 October) from the Ottoman Empire—sparked protestations from all the Great Powers and Austria-Hungary's Balkan neighbours, the Principality of Serbia and Principality of Montenegro. In April 1909 the Treaty of Berlin brought the crisis to an end. The crisis permanently damaged relations between Austria-Hungary on the one hand and Serbia and the Russian Empire on the other and it laid the grounds for World War I."
 
*****
 
"На данашњи дан (6. октобар) 1908. године букнула је тзв. Анексиона криза (1908-1909) када је Аустроугарска прогласила анексију Босне и Херцеговине, територија које су и даље формално биле у саставу Османске империје. Овај једнострани потез, који се поклопио са бугарском објавом независности од Османске империје, изазвао је незадовољство великих сила и Краљевине Србије и Књажевине Црне Горе. Априла 1909. године, на Берлинском конгресу окончана је Анексиона криза. Ова криза трајно је нарушила односе између Аустроугарске са једне и Србије и Руске империје са друге стране, самим тим поставивши темеље за рат који ће букнути 5 година касније."
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****

No comments: